fredag 30 januari 2009

Nu är Kaospiloterna igång!


Efter en intensiv förberedelse kom Anniken, Daniel och jag denna vecka igång med själva genomförandet av projektet. Vi hade en mycket givande intern process tillsammans med ytterligare två personer i vår ålder, med vilka vi tittade på hela initiativet som sådant och de kommande lägrena utifrån våra egna perspektiv. Vi genomförde en brainstorm, en idégenerering och en fokusgrupp. Vi såg tillbaka till gymnasieåren och reflekterade kring dem och såg sedan på vad vi lärt oss sedan dess. Vi tog upp frågeställningar och kunskap vi gärna skulle haft forum för att diskutera och vara bekväma med under gymnasieåren, men som av olika anledningar först dykt upp senare. Vi frågade oss vad som skulle lockat oss till läger och vi kom upp med idéer. Efter den interna processen hade vi en intervju med en mycket erfaren person i vår ålder, som varit kolloledare för barn i alla åldrar och varit ledare för stora konfirmationsläger. Utifrån processen och intervjun kunde vi konstatera att vi alla hade olika perspektiv och vi samlade en stor kunskapmassa som vi kommer att analysera mer djupgående senare i projektet då vi även kommer att ha varit runt och gjort workshops med ungdomar runt om i Sverige. Några frågeställningar som vi bär med oss just nu: Hur kombinerar man reflektion med att göra saker? På vilka sätt kan man ta upp viktiga frågeställningar och förankra dem utan att nödvändigtvis sitta och diskutera? Finns det saker man kan göra där frågeställningar och funderingar kring tillvaron kommer upp naturligt, som till exempel att enbart anpassa sig till var solen står istället för att följa en klocka? Hur hittar man en bra balans mellan frihet, att kunna utveckla sig själv, och lägerverksamhet inom vissa givna ramar? Vad har man egentligen behov av i 15-18årsåldern och på vilket sätt kan ett läger och hela detta initiativ bidra?

Med andra ord ställer vi i detta skede av projektet fler frågor än vi lämnar svar. Nästa stora anhalt: Workshops med ungdomar!
/Henrik, Anniken & Daniel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar