tisdag 20 januari 2009

Vadå bättre och vilka är vi? - Bakrund i korthet:

Redan i sommar ...
sätter vi igång ett provläger på Barnens ö (i Stockholm) för ungdomar som känner för att träffa andra, prata om livet, döden kärleken, relationer, sex, ensamhet, glädje, sorg, lidande, lycka, gud, vänskap, pengar, naturen, droger, gud, vanor, ovanor, möjligheter, ansvar och umgås under några veckor i juni/juli.

I dagsläget ser det ut som att föreningen kommer att bli en svensk systerförening till det finländska Prometheus. Mer info på http://www.protu.fi/svenska/vadarprotu.html
Vid ett eventuellt framtida samarbete med Finland kommer vi att använda mycket av deras upplägg och 20-åriga erfarenhet av ungdomsläger, men samtidigt dela på oss vad gäller vissa kulturella skillnader mellan länderna.
Våra två läger ska pågå 10-14 dagar, veckorna 26, 27, 28 och 29.
För att delta krävs medlemskap i föreningen a´ 100 kronor.

Provläger sommaren 2009
DeltagareAntal deltagare per läger: ca 20
Ålder på deltagarna: 15 och 16 / 17 och 18 år.
LedningProjektledare och lägerchef: Harry McNeil. Medhjälpare Åsa Johansson.
Ledarbemanning: huvudledare och hjälpledare. Hur många, roller och ansvar ber vi att få återkomma till!

Mål:
Att erbjuda en upplevelse och ett tillfälle till reflektion till människor som annars inte hade fått det.- ge unga människor en möjlighet att i sin takt växa och inspireras.
- genom temaövningar och samtal få människor att utforska stora frågor i olika block som löper över et par dagar och väver in olika filosofiska synsätt och religioner.
- på något sätt visa att det är okej att känna förundran över livet och vår värld, trots att den ibland ter sig väl komplicerad och rentav läskig.

Förhoppningsvis kommer lägret att:
- visa unga människor att deras funderingar, drömmar, problem och glädjeämnen är betydelsefulla.
- hjälpa till att öppna upp för ärliga diskussioner om meningen med livet, döden, kärleken, relationer, samhället, sex, mobbning och annat. Ge människor utrymme, tid, plats och ärlig uppmärksamhet.
- befria diskussioner/samtal från politiskt korrektheter. Bolla, tänka tvärtom, vrida och vända på funderingar.
- i bästa fall medverka till en trygghet, ett lugn som förhoppningsvis inspirerar människor till att tänka några nya tankar.
- starta en liten pytteprocess i en/flera människor.

(Idé, metod och exakt upplägg kommer definieras senare, beroende på hur tätt samarbete vi kommer att ha med Prometheus i Finland.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar