fredag 30 januari 2009

Nu är Kaospiloterna igång!


Efter en intensiv förberedelse kom Anniken, Daniel och jag denna vecka igång med själva genomförandet av projektet. Vi hade en mycket givande intern process tillsammans med ytterligare två personer i vår ålder, med vilka vi tittade på hela initiativet som sådant och de kommande lägrena utifrån våra egna perspektiv. Vi genomförde en brainstorm, en idégenerering och en fokusgrupp. Vi såg tillbaka till gymnasieåren och reflekterade kring dem och såg sedan på vad vi lärt oss sedan dess. Vi tog upp frågeställningar och kunskap vi gärna skulle haft forum för att diskutera och vara bekväma med under gymnasieåren, men som av olika anledningar först dykt upp senare. Vi frågade oss vad som skulle lockat oss till läger och vi kom upp med idéer. Efter den interna processen hade vi en intervju med en mycket erfaren person i vår ålder, som varit kolloledare för barn i alla åldrar och varit ledare för stora konfirmationsläger. Utifrån processen och intervjun kunde vi konstatera att vi alla hade olika perspektiv och vi samlade en stor kunskapmassa som vi kommer att analysera mer djupgående senare i projektet då vi även kommer att ha varit runt och gjort workshops med ungdomar runt om i Sverige. Några frågeställningar som vi bär med oss just nu: Hur kombinerar man reflektion med att göra saker? På vilka sätt kan man ta upp viktiga frågeställningar och förankra dem utan att nödvändigtvis sitta och diskutera? Finns det saker man kan göra där frågeställningar och funderingar kring tillvaron kommer upp naturligt, som till exempel att enbart anpassa sig till var solen står istället för att följa en klocka? Hur hittar man en bra balans mellan frihet, att kunna utveckla sig själv, och lägerverksamhet inom vissa givna ramar? Vad har man egentligen behov av i 15-18årsåldern och på vilket sätt kan ett läger och hela detta initiativ bidra?

Med andra ord ställer vi i detta skede av projektet fler frågor än vi lämnar svar. Nästa stora anhalt: Workshops med ungdomar!
/Henrik, Anniken & Daniel

fredag 23 januari 2009

Kaospiloter driver projekt

Henrik, Anniken och Daniel har alla studerat på Kaospiloterna i Stockholm. Nu kommer de under två månader att arbeta med ett projekt som är av största vikt för föreningen: De ska undersöka INNEHÅLL - vilka frågor föreningen bör ta upp, FORM - hur man gör det på bästa sätt och FORM - hur föreningen ska sättas upp.

De kommer bland annat att genomföra workshop runt om i Sverige. Säg till om du vill vara med!

Följ deras arbete här på bloggen.

torsdag 22 januari 2009

Varför? Kom med!

Med föreningen vill vi lyfta vikten av reflektion. Vi vill skapa utrymme för samtal om livet och de stora frågorna. Vi vill skapa utrymme för ungdomar och vuxna att mötas, prata och hitta verktyg för att leva ett lyckligare liv.

Kyrkan har i hundratals år varit drivande kring livsfrågorna. Långt innan dess satt vi runt lägereldarna och pratade om livet.

Men nu då?

Det krävs nya utrymmen och platser.
Det krävs nya möten och samtal.
Det krävs nya organisationer.

Så vi vill hitta andra som brinner för glädje, kreativitet, medmänsklighet, omtanke, ifrågasättande och utforskande.

Vi vill vara med i en rörelse för en bättre värld.

En stor utmaning är: hur göra detta projekt utan att bli alltför präktig eller överpretentiöst.

Vi tror att bästa sättet är att göra det tillsammans med andra. Kom med!

Ekskäret, föreningens gård under uppbyggnadFöreningen kommer att bedriva den mesta av verksamheten på den fantastiska ön Norra Ekskäret. Hela ön disponeras av föreningen där lägergården nu byggs. Vi lägger löpande upp bilder på gården som byggs.

tisdag 20 januari 2009

Vadå bättre och vilka är vi? - Bakrund i korthet:

Redan i sommar ...
sätter vi igång ett provläger på Barnens ö (i Stockholm) för ungdomar som känner för att träffa andra, prata om livet, döden kärleken, relationer, sex, ensamhet, glädje, sorg, lidande, lycka, gud, vänskap, pengar, naturen, droger, gud, vanor, ovanor, möjligheter, ansvar och umgås under några veckor i juni/juli.

I dagsläget ser det ut som att föreningen kommer att bli en svensk systerförening till det finländska Prometheus. Mer info på http://www.protu.fi/svenska/vadarprotu.html
Vid ett eventuellt framtida samarbete med Finland kommer vi att använda mycket av deras upplägg och 20-åriga erfarenhet av ungdomsläger, men samtidigt dela på oss vad gäller vissa kulturella skillnader mellan länderna.
Våra två läger ska pågå 10-14 dagar, veckorna 26, 27, 28 och 29.
För att delta krävs medlemskap i föreningen a´ 100 kronor.

Provläger sommaren 2009
DeltagareAntal deltagare per läger: ca 20
Ålder på deltagarna: 15 och 16 / 17 och 18 år.
LedningProjektledare och lägerchef: Harry McNeil. Medhjälpare Åsa Johansson.
Ledarbemanning: huvudledare och hjälpledare. Hur många, roller och ansvar ber vi att få återkomma till!

Mål:
Att erbjuda en upplevelse och ett tillfälle till reflektion till människor som annars inte hade fått det.- ge unga människor en möjlighet att i sin takt växa och inspireras.
- genom temaövningar och samtal få människor att utforska stora frågor i olika block som löper över et par dagar och väver in olika filosofiska synsätt och religioner.
- på något sätt visa att det är okej att känna förundran över livet och vår värld, trots att den ibland ter sig väl komplicerad och rentav läskig.

Förhoppningsvis kommer lägret att:
- visa unga människor att deras funderingar, drömmar, problem och glädjeämnen är betydelsefulla.
- hjälpa till att öppna upp för ärliga diskussioner om meningen med livet, döden, kärleken, relationer, samhället, sex, mobbning och annat. Ge människor utrymme, tid, plats och ärlig uppmärksamhet.
- befria diskussioner/samtal från politiskt korrektheter. Bolla, tänka tvärtom, vrida och vända på funderingar.
- i bästa fall medverka till en trygghet, ett lugn som förhoppningsvis inspirerar människor till att tänka några nya tankar.
- starta en liten pytteprocess i en/flera människor.

(Idé, metod och exakt upplägg kommer definieras senare, beroende på hur tätt samarbete vi kommer att ha med Prometheus i Finland.)

Vi vill förändra världen

I dag startar vi en förening för en bättre värld.

Vi heter Harry och Åsa. Vad föreningen ska heta vill vi bestämma tillsammans med fler, där behöver vi hjälp.

Det kan verka oändligt, men vad vi gör nu spelar faktiskt roll om 100, eller 1000 år. Vi vill förändra världen. Till det bättre såklart, men vad menar vi då med en bättre värld?

Jo, förutom att skapa en känsla av mening, lycka, gemenskap, kärlek, förståelse och respekt mellan människor, även försöka bidra till både eftertanke och ifrågasättande, något som i alla tider har fört mänskligheten framåt.

Den här bloggen som öppnas i dag, den 20 januari 2009 är inspirerad av en viss ny amerikansk president som vi tror kan bidra till just en bättre värld. Vi vill också bjuda in alla er som vill vara med!

Åsa och Harry