onsdag 9 juni 2010

Kick-off för Protus Camps 2010

Varmt välkommen till Protus sommarlägerkickoff

Tid: tisdag 15 juni 19.00-20.00
Plats: Riddargatan 17 D, vån 3. The Hub.

Då firar vi att Protus genomför fyra läger 2010. Sommarens deltagare, föräldrar och andra välkomna att träffa 2010 års ledare.

Varmt välkomna!
/Harry McNeil, ordförande 2009

OSA helst till info@protus.se

Protus årsmöte 2010-06-15

Välkommen till Protus årsmöte 2010

Tid: 15 juni 17.30-18.30
Plats: Riddargatan 17 D, vån 3. The Hub.

Varmt välkommen till Protus Sveriges årsmöte. 2009 var ett händelserikt år med två lyckade läger. Vid årsmötet kommer styrelsen att rapportera om vad som hände 2009, föreningens ekonomiska situation och vi tar gemensamt beslut om föreningens inriktning framöver.

Medlemsavgift 50 kr kan betalas in på mötet för den som gjort det än, eller i förväg på Protus bankgiro 398-1248. Vi tar tacksamt emot medlemsavgift från alla som vill visa Protus sitt stöd!

Eventuella motioner skall inkomma till styrelsen (info@protus.se) senast 9 juni 16.00.

Dagordningen är:

1. Mötet öppnas
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare / rösträknare
4. Verksamhetsrapportering
Styrelsens verksamhetsrapport för det gångna året
Resultatrapport för det gångna året
Genomgång av verksamhet och ekonomi hittills 2010
Status sommarens läger
Status Ekskäret
5. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
6. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
7. Val av revisorer
8. Val av valberedning
9. Planer och riktlinjer för det kommande verksamhetsåret
10. Motioner
11. Övriga frågor
12. Mötet avslutas

Väkommen!